Tag Archives: Anglicanism

Michael Ramsey on the Incarnation

The beginning of Advent is a good time to take up again one of the central themes in the Anglican tradition, the Incarnation of Christ our Lord. We wrote several posts dealing with the topic in the past, among others … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , ,
Leave a comment

William Temple – 98. Arcybiskup Canterbury

O Boże światła i miłości, Ty oświeciłeś swój Kościół przez świadectwo Twego sługi Williama Temple’a; natchnij nas, prosimy Cię, przez jego nauczanie i przykład, abyśmy mogli radować się z odwagą, ufnością i wiarą w Słowo wcielone i byli prowadzeni do … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , ,
Leave a comment

William Temple, the 98th Archbishop of Canterbury

O God of light and love, who illumined thy Church through the witness of thy servant William Temple: Inspire us, we pray, by his teaching and example, that we may rejoice with courage, confidence and faith in the Word made … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , ,
Leave a comment

Apostolskie Wyznanie Wiary cz. 5: “który się poczał z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny”

This is the fifth part of the sermon series about the Apostles Creed we are translating. For the English original go here.  Po kilkumiesięcznej przerwie, której przyczyny, biorąc pod uwagę natłok obowiązków związanych z funkcjonowaniem Polskiej Wspólnoty Episkopalnej, są chyba … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , ,
Leave a comment

The anniversary Eucharist of the
Polish Episcopal Network in Cracow – video recording

You can watch here the (shortened) video recording of the anniversary Eucharist of the Polish Episcopal Network celebrated on October 19 at St. Martin’s Lutheran Church in Cracow. The sermon preached by our Methodist friend, the Rev. Dr. Gregory S. … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , ,
Leave a comment

Old Catholics and Episcopalians:
Towards One Church in Europe

Polska wersja tego artykułu znajduje się tutaj.  The following report from the Conference of the Convocation of Episcopal Churches in Europe, written by Matthew Davies, comes from the Episcopal Digital Network. Old Catholics and Episcopalians in Europe have agreed to enter … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , ,
Leave a comment

Anniversary Eucharist in Cracow

A year ago, at the retreat in Kiekrz near Poznan, the Rev. Prof. K.M.P. Rudnicki offered to celebrate the Eucharist in the Episcopal rite each month in Cracow. Thanks to the efforts of one of the participants of the Polish … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , ,
Leave a comment