Wielki Czwartek

Wszechmogący Ojcze, którego drogi Syn, w noc zanim ucierpiał ustanowił Sakrament swojego Ciała i krwi; Łaskawie spraw, byśmy mogli przyjmować go z wdzięcznością na pamiątkę Jezusa Chrystusa naszego Pana, który w tych świętych tajemnicach daje nam rękojmię życia wiecznego; i który teraz żyje I króluje z Tobą i duchem Świętym, jeden Bóg, na wieki wieków. Amen.

(Kolekta na Wielki Czwartek)

Triduum paschalne w tradycji monastycznej

Każdego dnia będziemy dodawać dwa linki do stron internetowych amerykańskiej gałęzi Society of Saint John the Evangelist, najstarszego anglikańskiego zgromadzenia zakonnego.

Tutaj można znaleźć krótkie wprowadzenie w atmosferę dnia, tak jak jest on przezywany w klasztorze.

A tu wielkoczwartkowe kazanie jednego z mnichów.

Na zakończenie duet z ´Pasji sw. Mateusza´ J.S. Bacha ´So ist mein Jesus nun gefangen´ tutaj w – obecnie rzadko juz spotykanym – wykonaniu sopranu chłopięcego (treble) i kontratenora.

I – raz jeszcze – sławetny chorał kończący ten fragment ‘Pasji’ – tym razem wykonywany przez ‘Thomaner’ – Chór Kościoła św. Tomasza w Lipsku – którym swego czasu dyrygował sam Jan Sebastian Bach.

Aria a doi Cori

So ist mein Jesus nun gefangen.
Laßt ihn! haltet! bindet nicht!
Mond und Licht
Ist vor Schmerzen untergangen,
Weil mein Jesus ist gefangen.
Laßt ihn! haltet! bindet nicht!
Sie führen ihn, er ist gebunden.

Chorus I & II
Sind Blitze, sind Donner in Wolken verschwunden?
Eröffne den feurigen Abgrund, o Hölle;
Zertrümmre, verderbe, verschlinge, zerschelle
Mit plötzlicher Wut
Den falschen Verräter, das mördrische Blut!

Aria a doi Cori

Tak więc mój Jezus został pojmany.
Zostawcie Go! stójcie! Nie wiążcie Go!
Księżyc i światło,
Zgasły z bólu,
Bo mój Jezus został pojmany.
Zostawcie Go! stójcie! Nie wiążcie Go!
Prowadzą Go, jest związany.

Chór I & II
Czy błyskawice, czy grzmoty zniknęły w chmurach?
Otwórz swe czeluści, o piekło;
rozbij, zniszcz, pochłoń, roztrzaskaj
w nagłym gniewie
Fałszywego zdrajcę, morderczą krew.
 

 

This entry was posted in Wpisy po polsku and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply